Dopis prezidenta ČLK: Kolegové lékaři, braňme se společně

zobrazeno 2245x

Uveřejněno 15. července 2007

Vážená paní kolegyně, Vážený pane kolego,

sdělovacími prostředky proběhla zpráva, že Nejvyšší správní soud uložil VZP, aby na požádání sdělovala zájemcům informace o platbách jednotlivým zdravotnickým zařízením, tedy i jednotlivým soukromým lékařům. Taková praxe by byla bezprecedentním zásahem do našeho soukromí. Chtěl bych vás tímto uklidnit, že navzdory jásotu populisticky uvažujících politiků, ministerstva zdravotnictví i zástupců pacientských organizací, se žádný průlom do soukromí lékařů konat nebude. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím byl totiž v březnu 2006 novelizován a nový § 8b tohoto zákona zveřejňování těchto informací brání. (viz. přílohy)

Nejvyšší správní soud posuzoval případ podle právní úpravy platné v roce 2001, tedy v době vzniku daného sporu. Pokud by VZP výši plateb některému zdravotnickému zařízení (soukromému lékaři) zveřejnila, porušila by zákon a ČLK je pochopitelně v následném soudním sporu připravena svým členům poskytnout veškerou právní pomoc.

Ačkoliv zdá se bezprostřední nebezpečí nehrozí, považuji reakce politiků napříč parlamentními stranami za varovné. Nikde totiž není psáno, že někoho z nich nenapadne nás chránící § 8b zákona č. 106/1999 Sb. novelizovat, přičemž by klidně takový návrh mohl získat dostatečnou politickou podporu.  ČLK bude pochopitelně situaci nadále monitorovat a budeme se taková nebezpečí snažit eliminovat.

S kolegiálním pozdravem a přáním hezkého léta a klidné dovolené.

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Ke stažení:
Prulom_do_soukromi_lekaru_se_konat_nebude.pdf
Podklady_k_rozsudku_NSS.pdf
Rozsudek_nejvyssiho_spravniho_soudu.pdf