Dopis prezidenta ČLK (LiRA má zákon o eutanazii)

zobrazeno 1984x

Uveřejněno 6. září 2007

Doručeno ze sekretariátu ČLK:
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,


S velkou nevolí sleduji opakující se útoky na lékaře i kvalitu námi poskytované zdravotní péče ve sdělovacích prostředcích. Obrana je v těchto případech sice vždy obtížná, ale nemůžeme rezignovat. O boji s větrnými mlýny, kterým je pro mne komunikace s deníkem MF Dnes, jste již byli informováni. Dalším z útoků je vyhlášení předsedy Lira pana Mgr. Hamerského, který prohlásil, že v ČR provádí lékaři ročně 3 000 nelegálních euthanasií. Nepovažuji za účelné na takto nehorázný útok reagovat veřejně a tím zvyšovat publicitu Liberálně reformní straně a panu Hamerskému, který se na tématu euthanasie snaží zviditelnit. V příloze naleznete jak zprávu ČTK s výroky pana Hamerského, tak dopis, v němž jsem ho požádal jménem lékařů o omluvu.


S kolegiálním pozdravem                MUDr. Milan Kubek
                                                             Prezident ČLK

Přílohy:LiRA má zákon o eutanazii. Šťastný je proti, Rath pro
Publikováno dne: 31.8.2007, Zdroj: ČTK

Praha - Liberální reformní strana (LiRA) připravila vlastní návrh zákona o eutanazii. Počítá s tím, že nevyléčitelně nemocný a těžce trpící člověk by mohl z vlastního rozhodnutí zemřít za asistence lékaře. Člověka v bezvědomí, který už toho sám není schopen, by na jeho předchozí přání usmrtil lékař. Tento koncept odmítá poslanec Boris Šťastný (ODS), který o právní úpravě eutanazie rovněž uvažuje. Vadí mu, že by smrt měla pocházet z rukou lékaře.

"Chceme tímto zákonem omezit dnešní zneužívání eutanazie a dát bezpečnou možnost pro lékaře pomoci lidem, kteří to potřebují," řekl dnes ČTK předseda strany Milan Hamerský.

Sami lékaři přiznávají, že se v českých nemocnicích dělá takzvaná divoká eutanazie. Pacient dostává stále silnější dávky opiátů na bolest, až přestane dýchat. "Ročně jsou takto svévolně lékaři nebo zdravotnickým personálem ukončeny 3000 lidských životů, cílem zákona je dát tomu pravidla," prohlásil Hamerský.

Na podporu návrhu vystoupili na dnešní tiskové konferenci liberálů poslanec ČSSD David Rath a nezávislá senátorka Václava Domšová. Rath, původní profesí lékař, řekl, že podle jeho zjištění by většina poslanců ČSSD uzákonění pravidel pro eutanazii asi podpořila. "Samozřejmě záleží na konkrétním znění normy," podotkl.

"Představa, že jednou budu odkázaná na to, kde mě dá vykakat a vyčurat, je pro mě nedůstojná, to já nechci a myslím si, že spousta lidí také nechce umírat nedůstojným způsobem," řekla Domšová. Oba zákonodárci se shodli na tom, že pokud návrh normy o eutanazii povede k diskusi o zlepšení péče o umírající, uvítají to.

"Když chce někdo odejít z tohoto světa, neměl by u toho asistovat lékař, já tedy určitě nebudu," řekl přední český onkolog Pavel Klener. Podle něj je třeba zaměřit se spíše na rozvíjení hospicové péče, která umožní člověku bez bolestí a přirozeně zemřít. Pro eutanazii jsou podle Klenera spíše mladí a zdraví lidé, určitě ne nemocní a staří. Z vlastní praxe ví, že umírající do poslední chvíle lpí na životě a o eutanazii nežádá.

Hamerský připomněl, že eutanazii uzákonily již Nizozemsko, Belgie či Oregon v USA. Další státy důstojnou smrt jako takovou neřeší zvláštní právní úpravou, její vyvolání však za určitých podmínek nepostihují podle předpisů trestního práva, které by se jinak v dané situaci uplatnily, řekl.

Zákon by podle něj měl zajistit člověku, aby mu byla poskytnuta pomoc k tomu, aby si mohl důstojnou smrt vyvolat za odborné asistence sám, to nazývá Hamerský asistovanou eutanazií. Teprve na druhém místě by pro lidi ve stavu nezměnitelného bezvědomí, kteří o důstojnou smrt požádali předem, bylo vyvolání důstojné smrti lékařem samotným, což nazývá aktivní eutanazií.

Šťastný v otevřeném dopise Hamerskému uvádí, že si dovede představit, že za přesně vymezených podmínek by stát mohl asistovat nevyléčitelně nemocnému člověku při dobrovolném odchodu ze života na základě konkrétního zákona. O tom i zahájil diskusi a vítá všechny, kdo se chtějí přidat. Současnou aktivitu Hamerského ale pokládá za "nešťastnou a nezodpovědnou" a jeho legislativní návrh nepodpoří.
Šťastný odmítá legalizaci aktivní vyžádané eutanazie, u níž by pacientovi asistoval lékař, a pokládá ho v této zemi za nepřijatelný.

Liberální reformní strana vznikla v roce 2002, hlásí se k liberalismu, její předseda Hamerský je bývalým členem ODA. Má několik desítek členů a příznivců. Na její kandidátce byl v senátních volbách 2002 zvolen za Brno-město Jiří Zlatuška jako nestraník. LiRA chce deregulaci nájemného, zavedení školného, legalizaci eutanazie, tolerování distribuce lehkých drog či zrušení Benešových dekretů.
ČTK
V Praze dne 05.09.2007
Č.j.:  1125/07

Vážený pan
Mgr. Milan Hamerský
předseda
Liberální reformní strana
Vranovská 507/102
614 00 Brno

Pane předsedo,
dne 31.8.2007 zveřejnila Česká tisková kancelář informaci o tom, že Liberální reformní strana připravila návrh zákona o eutanázii. V této zprávě jsou uvedeny citace Vaší osoby:
"Chceme tímto zákonem omezit dnešní zneužívání eutanázie a dát bezpečnou možnost pro lékaře pomoci lidem, kteří to potřebují," a  "Ročně jsou takto svévolně lékaři nebo zdravotnickým personálem ukončeny 3000 lidských životů, cílem zákona je dát tomu pravidla,".

Pane předsedo,
nevím, z jakých zdrojů jste čerpal tyto své informace, ale upozorňuji Vás, že vzhledem k tomu, že eutanázie je v České republice trestným činem vraždy,  je povinností každého občana podezření ze spáchání takového činu oznámit Policii České republiky nebo státnímu zastupitelství, jinak se sám dopouští trestného činu dle § 168 odstavec 1 trestního zákona. Pokud toto nehorázné obvinění lékařů je pouhou snahou o Vaše zviditelnění, pak Vás jménem České lékařské komory žádám o omluvu lékařům, které jste takto bezdůvodně napadl.


S   pozdravem


MUDr. Milan Kubek
     prezident ČLK