Aktuální informace pro skrínery gynekologických cytologií, kteří dosud nedosáhli způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (dle zák. 96/4 sb.) a jsou absolventy "Evropské školy cytotechnologů" v Ostravě.

POZOR - NEPŘEHLÉDNĚTE !


Aktuální informace pro skrínery gynekologických cytologií, kteří dosud nedosáhli způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (dle zák. 96/4 sb.) a jsou absolventy "Evropské školy cytotechnologů" v Ostravě.


Vážené spolupracovnice a spolupracovníci - skríneři, jednáním na MZd se zástupci odbor vzdělávání a vědy (mgr. Prošková)  a zástupci SKC ČLS JEP a SČP ČLS JEP (dr. Beková, doc. Horáček, doc. Dušková) došlo k určitému pozitivnímu vývoji v otázce uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání u kategorií pracovníků, kteří až dosud nesplňovali kriteria uvedená v zákoně 96/04.

Jednáním bylo dosaženo toho že:
a) o přiznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání mohou požádat absolventi "Evropské školy cytotechnologů", kteří jsou zdravotnickými laboranty a kvalifikace pro skrínink jim bude na podkladě tohoto vzdělání přiznána.

b) obdobně budou moci o přiznání způsobilosti požádat RNDr  - absolventi "Evropské školy cytotechnologů" (JOPZ).

"Evropská škola cytotechnologů" bude do konce roku na podkladě proběhlých pozitivních posouzení curicula akreditována.
V současné době již přijímá pouze absolventy středních škol zdravotnického zaměření.

c) POUZE ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL NEZDRAVOTNICKÉHO TYPU  a "Evropské školy cytotechnologů" MUSÍ ABSOLVOVAT DOPLŇUJÍCÍ KURZ.

Ten bude uspořádán na Zdravotně sociální fakultě OU v Ostravě (doc. Horáček).
Pro organizaci kurzu  JE VŠAK NEZBYTNÉ ZNÁT POČET  POTENCIÁLNÍCH ÚČASTNÍKŮ.
Proto je třeba, aby se skríneři s tímto typem vzdělání, kteří chtějí pokračovat ve své profesi, urychleně (do 14.9.2007)  přihlásili elektronicky na adresu Helena.Bohmova@osu.cz nebo poštou na adresu: Helena Böhmová (doc. Horáček), studijní oddělení, Zdravotně sociální fakulta OU, Syllabova 19, 703 00   Ostrava 3.

Jde o předběžnou informaci, za účelem zjištění počtu zájemců (uvádějte jméno a adresu pracoviště).
tak, aby dle reálného počtu pracovníků potřebných tohoto doplnění kvalifikace mohl být program dalšího vzdělávání doformulován.

Vážené spolupracovnice a spolupracovnící - skríneři, nepodceňujte nutnost tohoto kroku na podkladě zkušenosti, že až dosud jste povolání mohli vykonávat bez přiznané způsobilosti. Pravidla se zpřísňují, v aplikaci je sice lokální variabilita, ale některá zdravotnická zařízení již pracovníky bez způsobilosti propustila - při případném forenzním řízení budou totiž předmětem hodnocení právě odborné způsobilosti.
Jednáním zástupců obou společností s MZd se podařilo najít cestu k řešení a je třeba takto vzniklé možnosti bez prodlení využít.

Za SKC ČLS JEP a SČP ČLS JEP
MUDR A.. Beková, MIAC, doc. MUDr J. Dušková,
CSc, FIAC, doc. MUDr J. Horáček, CSc.