Výkonnost patologie v letech 2004 - 2006

zobrazeno 1880x

Uveřejněno 10. září 2007

Dochází ke zvyšování počtu operačních zákroků a mění (rostou) se i požadavky kliniků, rozsah a spektrum vyšetření (spolu se zaváděním nových léčebných metod, zvl. v onkologii rostou požadavky na detailní diagnosy). Ovšem díky regulačním opatřením zdravotních pojišťoven, které vycházely z vyhlášek dr. Ratha, došlo k poklesu výkonnost oboru: je zřejmé omezování požadavků na histologická vyšetření (viz tabulka, meziroční pokles výkonnosti 2006/2005 o cca 8% u biopsií). Pokles počtu pitev - o cca 10% - je stejně alarmující.

S novým vedením Ministerstva zdravotní pojišťovny restrikční (regulační) politiku nezměnily.

Je třeba na všech úrovních upozorňovat na možnost vzniku poškození zdraví, případně i života pacientů (klientů pojišťoven), pokud biologický materiál odebíraný z lidského těla za účelem terapeutickým nebo diagnostickým nebude patologem vyšetřen (a skončí v odpadu - zatím jen ten  materiál).

Ivan Juliš,
Sekretář Společnosti