Aktuální otázky negynekologické cytologie

zobrazeno 2297x

Uveřejněno 3. října 2007

Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Budova Hlavova ústavu, Praha 2, Albertov, Studničkova 2  
Katedra patologie IPVZ a Společnost klinické cytologie ČLS JEP


Aktuální otázky negynekologické cytologie.
03.11. 2007  9,00-14,00 hod.

  
Tenkojehlová aspirační cytologie pankreatu
Lektoři:  prim. MUDr Zoltán Kerekes, MIAC, doc.MUDr  J. Dušková, CSc, FIAC,  MUDr I. Zemanová  
      

Program kursu

9,00 - 9,15   Zahájení a informace z IPVZ a  SKC ČLS JEP (prof. MUDr C. Povýšil,DrSc,      doc. J. Dušková)

9,15 – 9,45   Ozvěny XXXIII. Evropského cytologického kongresu  2006 v Madridu v oblasti negynekologické cytologie. (doc. J. Dušková)

10,00 - 11,30  Přehled diagnostických obrazů tenkojehlové aspirační cytologie pankreatu a jejich histologické koreláty I.
Formulace cytologického nálezu tenkojehlové cytologie pankreatu. (prim. Kerekes)


11,30-12,00           Přestávka na  kávu


12,00 – 13,15  Přehled diagnostických obrazů tenkojehlové aspirační cytologie    pankreatu a jejich histologické koreláty II. (prim. Kerekes)

13,15 – 14,00  Tenkojehlová aspirace pankreatu – kazuistiky z Nemocnice Na Homolce (MUDr I. Zemanová)


Přihlášky zasílejte na adresu sechovcova@ipvz.cz