Předběžné oznámení: 35. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ 2008

zobrazeno 2219x

Uveřejněno 8. října 2007

PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ

Ústav patologie LF Masarykovy univerzity a FN Brno
bude pořádat

35. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ


dne 19.6. 2008 v budově Děkanátu lékařské fakulty,
Komenského nám. 2 (centrum města)


Pokyny pro účastníky sjezdu budou průběžně uváděny na webových stránkách Společnosti českých patologů (www.patologie.info)
Dotazy, návrhy a připomínky adresujte prosím na adresu
jjelinko@fnbrno.cz jmacak@fnbrno.cz