V Praze, dne 28.11. 2007

V poslanecké sněmovně prošel dnes v prvním čtení návrh novely zákona č. 95/2004 Sb o vzdělávání lékařů, zubařů a lékárníků, kterou předložil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.  Tato novela přináší některé důležité změny, po kterých volala odborná zdravotnická veřejnost.
Proces akreditace bude  novelou zjednodušen. Akreditovaná zařízení budou dokládat při prodloužení akreditace pouze změněné skutečnosti. Zákon umožní akreditovat i část vzdělávacího programu i smluvní zařízení v rámci jedné žádosti hlavního žadatele.
Novela umožní stanovit výkon některých činností lékařů samostatně již po absolvování části vzdělávacího programu a zároveň dovolí částečný výkon povolání přibližně na úrovni dřívější první atestace. Konkrétní rozsah bude nyní předmětem odborné diskuse. Ministerstvo  k ní již má podklady z příslušných kateder, které  je vypracovaly ve spolupráci s odbornými společnostmi.
Jako výkon povolání lékaře bude pro vymezené účely možné započíst i činnost vzdělávací, koncepční, část mateřské dovolené apod. Specializační vzdělávání bude považováno za prohlubování kvalifikace podle zákoníku práce.
Zákon zmocní ministerstvo vydat vyhláškou jak stanovení činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, tak i podmínky zdravotní způsobilosti. U zubních lékařů a farmaceutů se vypouští podmínky tříletého výkonu povolání po absolvování nekompatibilních programů vysokých škol. Farmaceuti nemusí projít celým specializačním programem na akreditovaném pracovišti, ale jen jeho vymezenou částí.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR