Připomínky České lékařské komory k návrhu Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 – 2012

Vážené kolegyně a kolegové,

V příloze vám zasílám připomínky ČLK k návrhu Národního programu řešení problematiky HIV v ČR, které jsem zpracoval na základě doporučení kompetentních členů VR ČLK a příslušné oborové komise ČLK.

S kolegiálním pozdravem   Milan Kubek