Dopis ministra zdravotnictví včetně seznamu zařízení splňující podmínky screeningu karcinomu děložního hrdla.