Karty člena ČLS JEP

zobrazeno 2201x

Uveřejněno 16. července 2008

Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,

již v loňském roce jste byli opakovaně informováni (např. na sjezdu delegátů, v Revue ČLS JEP) o chystaném kartovém systému pro všechny členy organizačních složek (OS) ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že někteří z Vás se na nás obracejí s doplňujícími dotazy, dovolte nám ještě jednou stručně shrnout základní údaje o tomto projektu. Identifikační a slevové karty by měly sloužit zejména k jasné a průkazné identifikaci členů jednotlivých OS především:

- při pořádání kongresů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí pořádaných OS ČLS JEP a dalších dle potřeb výboru (např. poskytování slev na různé akce apod.) přes internetový portál

- k zjednodušení evidence členů (přehled a kontrola placení členských příspěvku pro OS), dále za účelem dalších doprovodných služeb poskytovaných v rámci členských příspěvků (např. předplatné časopisu)

- slevový systém v síti vybraných obchodů (seznam bude včas uveřejněn na webových stránkách www.cls.cz)

Každá z identifikačních karet bude obsahovat proměnné údaje (přesně specifikované ve smlouvě se zhotovitelem), dobu platnosti, jedinečný čárový kód evidenčního čísla držitele karty a čárový kód pro slevu u obchodních partnerů, fotografii držitele karty, místo pro podpis a text společný všem identifikačním kartám. Všechny uvedené údaje jsme schopni zajistit kromě fotografie, proto jsme v předchozích měsících požádali všechny členy o její zaslání. Fotografie musíme zhotoviteli předat v elektronické podobě ve formátu jpg a šířka: 2,5cm výška: 3,5cm rozlišení (při výše uvedené velikosti): 300dpi. komprese: nejnižší soubor s vloženou fotografii nazvěte: Vaším příjmením a jménem (bez titulů) a uveďte datum narození. Ve výjimečných případech lze zaslat fotografii v papírové podobě. Podle smlouvy budou karty, kde nezískáme fotografii, vytištěny bez ní s prázdným obdélníkem!!!

Dovolujeme si Vás proto požádat o předání těchto informací všem členům Vaší OS, kteří fotografie nedodali (především o nezbytnosti dodat fotografie prostřednictvím e-mailu na e-mail P. Kotikové, sekretariát ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: kotikova@cls.cz). Prosíme Vás o uveřejnění této zprávy na Vašich webových stránkách, v časopisech apod.

Děkujeme za pochopení a moc si vážíme Vaší spolupráce.

Eva Ponocná
(ředitelka sekretariátu ČLS JEP)

Tuto informaci naleznete i na www.cls.cz