Seminář pro patology

zobrazeno 1875x

Uveřejněno 15. ledna 2013

Nabídka možnosti podpory zapojení českých lékařů do projektu Salzburg Medical Seminars International, které realizuje American Austrian Foundation a v České republice koordinuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Jedná se o největší vzdělávací projekt v oblasti vzdělávání lékařů ve střední a východní Evropě, do projektu jsou zapojené také země z Asie, Ameriky a Afriky. V průběhu koordinace projektu byla zajištěna účast na seminářích pro více než 500 českých lékařů na 90 různých seminářů z celého spektra lékařských oborů z více než 200 zdravotnických zařízení v celé ČR. Vybrané semináře jsou oceněné CME kredity. Účast na seminářích hradí účastníkům American Austrian Foundation.

Nejbližší termín uzávěrky přihlášek je 31.1.2013 pro níže evedené semináře, mezi nimi i semináře z patologie:

(1) Spinal Surgery, (2) Medical Education, CME, (3) Pathology, (4) Infectious Deseases, (5) Pediatric Neurology, CME, (6) Maternal & Infant Health, (7) Dermatology, (8) Internal Medicine, (9) Reproductive Medicine, (10) ESU Master Class in Urology

Více informací o projektu najdete na webové stránce: http://openmedicalclubcr.com/o-projektu/
a http://www.aaf-online.org/index.php/open-medical-institute.html