Témata: Novinky v histologické laboratoři; Sekvenční metody nové generace, Tkáňové mikroprostředí v molekulární patologii

Ústav klinické & molekulární patologie
Ústav molekulární a translační medicíny
Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Česká společnost histologických laborantů

Česká společnost histochemická a cytochemická

Pod záštitou rektora UP v Olomouci děkana LF UP v Olomouci a ředitele FN Olomouc

Vás srdečně zvou na

5. olomoucké dny histologických laborantů

26.-27. 4. 2013

Témata:
* Novinky v histologické laboratoři
* Sekvenční metody nové generace

Místo konání:
Regionální centrum Olomouc (26. 4. 2011)
Teoretické ústavy LF UP Olomouc (27. 4. 2011)

Přednášky pozvaných hostů, postery, workshop a prezentace sponzorů

Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastníci obdrží certifikát.

Společenský program:
večer v restauraci Archa na Sv. Kopečku

Těšíme se na viděnou v Olomouci!

Účastníci si mohou vybrat ubytování podle svých nároků a potřeb na www.olomouc-tourism.cz


Společnost českých patologů ČLS JEP
Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů
a Evropské společnosti patologů
Česká sekce International Academy of Pathology
Česká onkologická společnost ČLS JEP
Česká společnost histochemická a cytochemická
Česká společnost histologických laborantů
Ústav klinické & molekulární patologie
Ústav molekulární a translační medicíny
Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Pod záštitou rektora UP v Olomouci děkana LF UP v Olomouci a ředitele FN Olomouc

Vás srdečně zvou na

Dny molekulární patologie
9. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
99. Meziregionální mezioborový seminář české divize IAP


26.-27. 4. 2013

Témata:
* Tkáňové mikroprostředí v molekulární patologii
* Sekvenční metody nové generace

Místo konání:
Regionální centrum Olomouc (26. 4. 2011)
Teoretické ústavy LF UP Olomouc (27. 4. 2011)

Přednášky pozvaných hostů, postery, workshop a prezentace sponzorů

Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastníci obdrží certifikát.

Společenský program:
večer v restauraci Archa na Sv. Kopečku

Těšíme se na viděnou v Olomouci!

Účastníci si mohou vybrat ubytování podle svých nároků a potřeb na www.olomouc-tourism.cz