Věnujte pozornost textu ohledně možnosti získání stipendia naší společnosti na podporu účasti na 30. Evropském kongresu patologů v Lisabonu

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s konáním Evropského kongresu patologie v Lisabonu (ECP 2013) v termínu 31. 8. - 4. 9. 2013 bychom si přáli, aby čeští patologové pokračovali v zahájené tradici co nejhojnější účasti. Protože finance jsou vždy na předním místě při rozhodování o účasti na odborné akci, je Evropskou společností patologů (ESP) nabízena možnost požádat o stipendium (bursary) ESP. To však mohou získat výhradně členové ESP a počet stipendií je velmi limitován.
Z tohoto důvodu vytvořila SČP již loni edukační fond z finančních darů farmaceutických firem, ze kterého byla již v loňském roce poskytnuta stipendia pro zájemce o účast na pražském kongresu. Malá část fondu zůstala nevyčerpána a to i přesto, že podpořeni byli všichni, kteří si o stipendium požádali. Díky pozitivnímu ekonomickému výsledku pražského kongresu poskytla také ESP naší společnosti finanční podporu na vzdělávání našich členů.

Výbor SČP proto odsouhlasil pokračování poskytování stipendijní podpory pro aktivní účast našich členů na evropských kongresech.

Stipendium bude pokrývat registrační poplatek maximálně ve výši odpovídající členovi ESP a dále částku 10.000 Kč jako příspěvek na cestovné, příp. ubytování.

Podmínky pro podání žádosti o stipendium jsou následující:
1. Žadatel musí být členem SČP ČLS JEP s uhrazenými závazky (bez dluhu na členském poplatku).
2. Žádost musí obsahovat krátké odborné CV s kontaktními údaji (tel. číslo, e-mailová adresa, číslo účtu na který bude zaslána finanční podpora).
3. Žadatel musí přihlásit odborné sdělení (přednášku/poster) na ECP 2013, k žádosti přiloží abstrakt sdělení.
4. Termín podání žádosti je do 30. dubna 2012, 12:00 (termín doručení žádosti).
5. O stipendium se žádá elektronicky, veškeré výše uvedené materiály zašlete emailem na adresu dr. Fabiana (fabian@mou.cz).

Výbor rozhodne o udělení stipendií do konce května a žadatele vyrozumí elektronicky.
Na udělení stipendia není nárok, počet stipendistů se bude řídit celkovými finančními možnostmi.

Důležité - technická realizace:
Na kongres se můžete již v tuto chvíli registrovat - tj. zadat své údaje do registračního systému. Registrační poplatek zaplatíte standardně a SČP vám poskytne finanční částku na váš účet.