Na základě opakovaných jednání mezi zástupci výboru naší společnosti a plátci došlo k rozšíření a upřesnění sítě referenčních laboratoří.

Zdravotní pojišťovny informují, že na základě společného jednání z 13. 12. 2012 mezi SČP ČLS JEP a zástupci plátců akceptují rozšířenou síť referenčních laboratoří, včetně konkrétních markerů:

Původní referenční laboratoře:
Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň (HER2 IHC3+a/nebo FISH+, KRAS, EGFR)
Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové (HER2 IHC3+a/nebo FISH+, KRAS, EGFR)
Referenční laboratoř LF UP, Olomouc (HER2 IHC3+a/nebo FISH+, KRAS, EGFR)
MOÚ Brno, Patologicko-anatomické odd. (HER2 IHC3+a/nebo FISH+, KRAS, EGFR)
Ústav patol. a molek. medicíny, 2. LF UK a FN Motol (HER2 IHC3+a/nebo FISH+, KRAS, EGFR)
Ústav patologie, 1. LF UK a VFN (HER2 IHC3+a/nebo FISH+, KRAS, EGFR)

Rozšířený seznam laboratoří o:
Thomayerova nemocnice (KRAS, EGFR)
Biolab Praha (HER2 IHC3+a/nebo FISH+)
Fakultní nemocnice Brno (KRAS, EGFR)
Laboratoře Agel Nový Jičín (HER2 IHC3+a/nebo FISH+, KRAS, EGFR)
CGB Ostrava (HER2 IHC3+a/nebo FISH+, KRAS, EGFR)

Jako referenční laboratoře pro provádění vyšetření BRAF mutace u maligního melanomu byla plátci (VZP a Svaz zdravotních pojišťoven) nově stanovena následující pracoviště:
Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň
Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové
Referenční laboratoř LF UP, Olomouc
MOÚ Brno, Patologicko-anatomické odd.
Ústav patol. a molek. medicíny, 2. LF UK a FN Motol
Ústav patologie, 1. LF UK a VFN
Laboratoře Agel Nový Jičín
CGB Ostrava