Věnujte prosím pozornost dokumentu, který upřesňuje pravidla pro vyšetřování HER2/neu u karcinomu prsu

Dne 19.6. se sešla v Pardubicích pracovní skupina onkologů a patologů, aby prodiskutovala upřesnění pravidel a vyřešila některé nejasnosti ohledně vyšetřování HER2/neu u karcinomu prsu.
Pracovní skupina jednala v následujícím složení (abecedně bez titulů)

Za Českou onkologickou společnost ČLS JEP:
Iveta Kolářová
Bohuslav Melichar
Katarína Petráková
Jana Prausová
Petra Tesařová
Jiří Vorlíček
Rostislav Vyzula

Za Společnost českých patologů ČLS JEP:
Vanda Ciprová
Gabriela Černá
Pavel Dundr
Pavel Fabian
Roman Kodet
Radoslav Matěj
Aleš Ryška
Martin Tichý
Markéta Trnková
Magdalena Uvírová

Závěry, ke kterým jednání dospělo, následně schválil výbor SČP ČLS JEP na své červencové schůzi.

Aleš Ryška