Výbor SČP ČLS JEP schválil Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu