Tento Standard byl přijat na schůzi Výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP dne 22.04.2005 v Litomyšli s tím, že bude předán Onkologické Společnosti a Zdravotním pojišťovnám (odborům zdravotní péče).