Výbor SČP ČLS JEP schválil Doporučený postup histologického vyšetření karcinomu plic