Na základě jednání zástupců Společnosti klinické cytologie na Ústřední pojišťovně VZP dne 23.03.05 podáváme tento návrh na způsob vykazování gynekologické cytologie v rámci Programu screeningu Ca hrdla děložního