Výbor SČP ČLS JEP schválil dokument, kterým jsou definovány požadavky na pracoviště patologie provádějící molekulárně-genetická vyšetření