Výbor SČP ČLS JEP schválil Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu