Vážení,

věnujte prosím pozornost novým pravidlům pro testování pediktivních markerů. Změny oproti předchozí verzi jsou následující:

1. BRAF u CRC se nově vykazuje prediktivním kódem 94200.

2. ROS1 u karcinomu plic se dělá AUTOMATICKY v době diagnózy z malých vzorků.

3. Somatické testování BRCA1/2 může klinik v indikovaných případech požadovat hned v době dg., tj. současně s germinálním testováním (důvodem je indikace olaparibu v první linii, sekvenčně by se to nestihlo včas).

4. Nově přibyla možnost somatického testování BRCA1/2 u ca pankreatu.

S pozdravem

Pavel Dundr

 

Společné stanovisko-prediktivní diagnostika 05032020