Vážení,

 

k dispozici je nové Společné stanovisko VZP ČR, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP.

 

Oproti minulému Stanovisku ze dne 5. 3. 2020 jsou následující změny:

 

  1. Je možné vyšetření stavu HER2 u jakéhokoliv solidního nádoru (tedy už nejen u karcinomu prsu a žaludku/gastroesofageální junkce), výhradně na podkladě žádosti onkologem.
  2. Vyšetření prediktorů včetně EGFR se provádí nově automaticky vždy v době stanovení diagnózy, bez ohledu na typ bioptického materiálu, tj. i u resekátu je automatické vyšetření prediktorů indikované patologem (EGFR, ALK, ROS1, PD-L1) dle stejného algoritmu jako u malých vzorků.
  3. U všech případů CRC, u kterých je indikováno vyšetření KRAS/NRAS by mělo být současně onkologem indikováno vyšetření BRAF.
  4. U všech případů CRC, u kterých je indikováno vyšetření KRAS/NRAS/BRAF by mělo být současně onkologem indikováno vyšetření MSI.
  5. Tzv. liquid biopsie je možná nejen u NSCLC, ale v obdobné indikaci i u CRC a maligního melanomu (tj. při nemožnosti testování ze tkáně, progrese nádoru s podezřením na změnu mutačního stavu s možným terapeutickým dopadem)

 

 Spolecne stanovisko VZP_COS-SCP_Prediktivni testovani solidních nadoru_11_5_2022