Vážení,

 K dispozici jsou aktualizované verze pravidel prediktivního testování solidních nádorů a somatického testování metodou NGS (diagnostického, nikoliv prediktivního), vzniklých na podkladě jednání plátců a zástupců odborných společností.

 Oproti předchozím verzím z prosince 2023 došlo k následujícím úpravám:

  1. Ve stanovisku týkajícím se prediktivního testování solidních nádorů je upravena část týkající se HER2 testování u karcinomu prsu (byla odstraněna duplicitní informace týkající se diskordantního fenotypu, která byla omylem ponechána z předcházející verze)
  2. Ve stanovisku týkajícím se somatického testování metodou NGS došlo k:

- úpravě seznamu diagnóz (rozšíření diagnóz, zvýšení frekvenčního omezení na 2x za rok)

- upřesnění laboratoří, které mohou provádět molekulární testování lymfomů

- upřesnění části týkající se indikace výkonu 87701

 P.Dundr

 

 

Stanovisko 20

Priloha patologie rev2

Stanovisko prediktivní test