Definitivní znění standardu tak, jak jej schválil Výbor společnosti na své schůzi 29.10. v Hradci Králové