<p><a href="../../soubory/all/vzdelavani/P%C5%99edatesta%C4%8Dn%C3%AD%20st%C3%A1%C5%BE_informace%20+%20p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka.docx">Předatestační stáž_informace + přihláška</a></p>

Předatestační stáž