Pilotní projekt ověření mezilaboratorní shody při imunohistochemickém vyšetřování hormonálních receptorů

Pod záštitou patologie MOÚ Brno, Žlutý kopec proběhlo v březnu 2006 první pilotní kolo studie mezilaboratorní shody při imunohistochemickém vyšetřování hormonálních receptorů na složených tkáňových bločcích. Zúčastnilo se jej anonymně celkem 8 pracovišť z ČR, a to jak laboratoří univerzitních ústavů, tak malých laboratoří.
Z analýzy výsledků zatím vyplývá, že mezilaboratorní shoda nebyla dobrá, což je výzvou k zavedení systematičtější externí kontroly kvality laboratoří, tak, jako je tomu ve Velké Británii, Německu, či Skandinávii.

Výsledky byly podrobně analyzovány a diskutovány v rámci přednášky dr. P. Fabiána na 9. Semináři mladých patologů v Litomyšli (4. - 5. 4. 2006).
Účastníci tohoto semináře měli rovněž možnost získat zdarma nebarvené preparáty identické s těmi, které byly použity při prvním kole projektu. Pro kontrolu výsledků nabízíme fotografie jednotlivých válečků ve složeném bločku ke stažení (soubor ZIP). Všechny fotografie jsou z vyšetření exprese estrogenového receptoru.

Veškeré dotazy zodpoví MUDr. Pavel Fabián, Ph.D. (email: fabian@mou.cz)