Dne 25.9.03 se konala plenární schůze Společnosti patologů, v rámci 11. sjezdu českých a slovenských patologů v Hradci Králové.

Dne 25.9.03 se konala plenární schůze Společnosti patologů, v rámci 11. sjezdu českých a slovenských patologů v Hradci Králové. Byla vedena rozsáhlá diskuse týkající se současné situace v oboru ( zvláště tzv.„přebírání biopsií a cytologií“ ) a také o postavení oboru v rámci připravovaného systému DRG (počet pitev a hrazení nákladů na provedení pitvy). Účastníci rozhodli o hlasování o dvou nejvíce diskutovaných problémech.
Výsledkem diskuse byly níže uvedené formulace:

  1. Pracoviště nebude přebírat bioptická a cytologická vyšetření za jiné pracoviště, pouze po vzájemné dohodě.
    Přítomno: 68 účastníků, pro: 52, proti: 12, zdržel se: 4
  2. Pověřujeme výbor společnosti k prosazení tzv. minimální propitvanosti (dle typu a možnosti pracoviště) jako požadavku pro akreditaci nemocnice.
    pro: 34, proti: 26, zdržel se: 8
Závěr diskuse a průběh hlasování vedl na žádost prof. MUDr. F. Fakana, CSc. prim.MUDr.F. Koukolík, DrSc.
Zapsala MUDr. E. Honsová.

Na vědomí:
Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., vedoucí redaktor čas. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství Prof. MUDr. František Fakan, CSc., předseda Společnosti patologů
Prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., zástupci Sdružení patologů fakultních nemocnic
MUDr. Ivan Juliš, CSc., zástupce Sdružení soukromých patologů