Výzva výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP.

zobrazeno 1607x

Uveřejněno 2. června 2004

Dne 6.12.2003 se konalo shromáždění patologů ČR, svolané Kolegiem univerzitních ústavů a Sdružením soukromých patologů. Shromáždění se zúčastnilo 120 členů Společnosti českých patologů a dalších 31 profesionálních patologů – nečlenů. S výjimkou jednoho hlasu bylo přijato doporučení a výzva , aby stávající výbor Společnosti odstoupil do 14.12.2003 a ještě předtím svolal mimořádnou plenární schůzi na 17.1.2004 do Prahy, neboť neexistuje revizní komise, která by svolání zajistila.
Hlavním důvodem této žádosti je skutečnost, že podle účastníků Shromáždění výbor Společnosti patologů jednal v některých směrech v rozporu se zájmy členů Společnosti patologů a oboru jako takového (standardy cytologie, zrušení oznámené plenární schůze).
Za této situace, podle § 18, ods. 2 Stanov ČLS JEP nejsou funkcionáři Společnosti oprávněni vykonávat své funkce.

pracovní předsednictvo Shromáždění patologů ČR:
prof. MUDr. K. Dvořák, DrSc., MUDr. J. Dvořáčková, MUDr. I. Juliš, CSc., prof. MUDr. Z. Kolář, CSc., prim. MUDr. F. Koukolík, DrSc., prim. MUDr. J.Palas, prof. MUDr.C.Povýšil, DrSc., prof. MUDr. A. Rejthar, CSc.