Stanovisko LOK-SČL k aktuální situaci ve zdravotnictví

zobrazeno 1934x

Uveřejněno 15. února 2006

Bez komentáře, došlo bez podpisu.

Stanovisko LOK-SČL k aktuální situaci ve zdravotnictví

1) LOK-SČL odmítá protivládní demonstraci svolanou na 24.2.2006. Lékaři pracující v nemocnicích se nebudou účastnit tohoto předvolebního mítinku pořádaného ODS. LOK-SČL vyzývá organizátory demonstrace, aby upustili od laciných demagogických hesel o údajném znárodňování a návratu před listopad 1989, přestali šířit paniku mezi lékaři a pacienty a začali o problémech zdravotnictví konstruktivně jednat.

2) Rezolutně odmítáme snahu o politizaci ze strany představitelů ODS i některých představitelů profesních sdružení .LOK-SČL vyzývá prezidenta České stomatologické komory Pekárka a prezidenta České lékárnické komory Chudobu k  rezignaci na své funkce, pokud okamžitě nepřestanou šířit nepravdivé a poplašné informace o současné situaci ve zdravotnickém systému . Oba pánové zpolitizovali profesní organizace, v jejichž čele stojí, a své postavení v současnosti zneužívají ke splnění svých politických cílů a ukojení svých osobních ambicí. LOK-SČL považuje za nehoráznost, když pánové Pekárek a Chudoba bojují proti zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, který se zubařů ani lékárníků netýká, a poškozují tak zájmy desítek tisíc zaměstnanců nemocnic.

3) Nekompetentní ministři vlád ODS nesou plnou odpovědnost za pokřivené nastavení financování českého zdravotnictví.Odmítáme stav, kdy se tato strana nyní snaží využít vlastních chyb k zisku politických bodů. Zdůrazňujeme, že to byl právě LOK vedený tehdy dr.Rathem, který na katastrofální důsledky těchto zjevných a hrubých chyb důrazně upozorňoval.
Za chybu předchozí vlády ČSSD považujeme neuvážený převod nemocnic do vlastnictví krajů bez nastavení jasných pravidel  jejich další čïnnosti. Jako snahu o napravení této chyby nyní hodnotíme zápas o přijetí zákona o neziskových nemocnicích a plně jej podporujeme.

4) LOK-SČL děkuje poslancům za přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, který zabrání rozpadu sítě veřejných nemocnic, zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany a zajistí základní existenční jistoty pro zdravotníky – zaměstnance. Vyzýváme senátory a prezidenta republiky, aby v tomto případě vyslyšeli vůli většiny zdravotníků i občanů a upustili od obstrukcí.

5) LOK-SČL podporuje ministra zdravotnictví MUDr. Ratha, který se snaží udělat ve zdravotnictví pořádek. Oceňujeme zejména stabilizaci veřejného zdravotního pojištění a zkrácení lhůt splatnosti.

6) LOK-SČL vyzývá ministra Ratha, aby neustupoval vyděračským požadavkům lékárníků a velkodistributorů léků, kterým jde pouze o maximalizaci svých zisků. Zároveň podporuje další snižování lékárenských marží a úhrad léků z veřejného zdravotního pojištění.

7) LOK-SČL podporuje prezidenta ČLK MUDr. Kubka v jeho snaze posílit úlohu České lékařské komory v oblasti vzdělávání lékařů a obhajoby profesních a ekonomických zájmů lékařů. Podporujeme legislativní návrhy ČLK  a požadujeme jejich urychlené schválení ( novela zákona o vzdělávání a odborné způsobilosti lékařů, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, novela zákona o zdravotní péči ).

8) LOK-SČL požaduje zvýšení výdajů na zdravotnictví alespoň na úroveň 8% HDP, kterou nám doporučuje EU.

9) LOK-SČL požaduje zvýšení platů lékařů i ostatních zdravotníků, které považujeme za nezbytný předpoklad k tomu, aby kvalifikovaní pracovníci neodcházeli z nemocnic.

10) LOK-SČL solidárně podporuje soukromé lékaře v jejich boji za trvalé smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.

11) LOK-SČL žádá premiéra Paroubka, aby podpořil snahu  ministra  Ratha zachránit krajské nemocnice a vyzývá ho k jednání o aktuální situaci ve zdravotnictví.V Praze 10.2.2006