Otevřený dopis - odpověď dr. Pekárka ministrovi

zobrazeno 2130x

Uveřejněno 20. února 2006

text otevřeného dopisu, kterým dnes reagoval prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek na dopis ministra zdravotnictví Davida Ratha.

Vážení,

dáváme Vám k dispozici text otevřeného dopisu, kterým dnes reagoval prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek na dopis ministra zdravotnictví Davida Ratha. Jako přílohu připojujeme:
- prohlášení 44. sněmu ČSK k situaci ve zdravotnictví
- prohlášení předsedů OSK ze dne 27. 1. 2006

Vzhledem k tomu, že ministr zdravotnictví ve svém dopise záměrně překrucuje text proslovu Jiřího Pekárka na kongresu ODS, předkládáme jeho doslovné znění. Tento text byl na podzim vydán v několika profesních časopisech v nákladu asi 15 000 a je odborné veřejnosti znám.

                                                                                       Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice České stomatologické komory a tajemnice Koalice soukromých lékařů

=======================================================================

Vážený pane ministře,

hlavním organizátorem demonstrace svolané na 24. února 2006, v předvečer „Vítězného února“, je Krizový štáb lékařů, lékárníků a Asociace českých a moravských nemocnic, který je tvořen sedmi suverénními organizacemi. V žádném případě se nejedná o stávku, kterou, jak jistě dobře víte, mohou organizovat pouze odbory. Na Vaše otázky mohu odpovědět pouze jako jeden ze členů Krizového štábu.

Jako prezident České stomatologické komory jsem vázán usnesením Sněmu Komory. Již 13. listopadu loňského roku přijal nejvyšší orgán Komory prohlášení k situaci ve zdravotnictví, ve kterém mimo jiné požaduje, aby v období do parlamentních voleb v roce 2006 nebyly ze strany státu činěny žádné neodvratné a nepromyšlené kroky, zejména v oblasti legislativy. Předsedové oblastních stomatologických komor pak dne 27. 1. 2006 vyzvali Vás osobně k zastavení kroků destabilizujících zdravotnictví a poslance a senátory, aby nepřijímali žádné novely zdravotnických zákonů bez koncepce zdravotnictví schválené vládou ČR. Oba materiály byly zaslány na Ministerstvo zdravotnictví ČR a jsou Vám bezpochyby známy.

Tyto požadavky nebyly splněny a prostřednictvím komplexních pozměňovacích návrhů, které nebylo možno řádně připomínkovat, byly zejména hlasy poslanců ČSSD a KSČM přijaty ve Sněmovně Parlamentu ČR některé zákony, jež zcela zásadně mění podobu současného systému zdravotnictví a vedou k jeho zestátňování a centralizaci. Jedná se konkrétně o zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění a zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. Máme vážné výhrady i k některým sporným ustanovením komplexního pozměňovacího návrhu poslance Jaroslava Krákory, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb. Zcela jistě ne k právní úpravě dědění a prodeje praxí, proti rozšíření kompetence komor aj., jak se Vy i prezident ČLK snažíte zdravotnické veřejnosti zcela účelově namluvit. Vámi uplatňovaný způsob, jímž jsou zcela v rozporu s demokratickými principy a zaběhnutými legislativními procesy schvalovány zdravotnické normy, vede k přijímání nekvalitních předpisů, které ohrožují fungování zdravotnictví a ohrožují především samotné pacienty. To jsou hlavní důvody vedoucí Českou stomatologickou komoru k účasti na demonstraci.

Pokud se jedná o limity úhrad ve stomatologii, dohodli jsme na podzim loňského roku se zdravotními pojišťovnami určitý cenový kompromis, jehož součástí byla i obecná formulace o regulaci vycházející ze Všeobecné dohody o opatřeních v systému zdravotní péče, na níž jste se Vy osobně s premiérem Paroubkem zásadně podílel. Z této části dohody nebyly pojišťovny ochotny ustoupit a nedohoda by znamenala přenechat rozhodování o cenách i regulacích Vaší osobě, což jistě nemusím dál komentovat. Za své jednání se zodpovídám zubním lékařům.

Pane ministře, jako celoživotní nestraník a jako člověk, který se vždy rozhoduje svobodně, se už odmítám nadále zabývat invektivami někoho, kdo má na každé roční období jiný stranický kabát. Pokud dobře počítám, jeden ještě ve Vašem šatníku schází. Mohu se zeptat, jakou bude mít barvu?

V Praze 20. 2. 2006      


MUDr. Jiří Pekárek
Prezident České stomatologické komory