Otevřený dopis ministra Ratha presidentovi ČSK

zobrazeno 1879x

Uveřejněno 20. února 2006

Informace pro média

Vážení,

dáváme vám k dispozici text otevřeného dopisu, který dnes zaslal ministr zdravotnictví David Rath prezidentovi ČSK Jiřímu Pekárkovi.

Tiskové odd MZ ČR

___________________________________________________________________

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás jako na hlavního organizátora demonstrace - stávky , která má proběhnout 24.2.2006.

Doposud jsem neobdržel konkrétní odpověď na můj předchozí dopis, ve kterém jsem Vás žádal o vysvětlení, které zákonné normy, jež ministerstvo zdravotnictví podporuje, Vám vadí a proč. Jediné konkrétní, co sdělujete veřejnosti i nám je, že nesouhlasíte s úhradovou vyhláškou na první pololetí 2006. Velmi mě to zaráží, neboť tato vyhláška se zubních lékařů vůbec netýká a jak je Vám jistě známo, tak úhrady u stomatologů jsou upraveny na základě dohody, kterou jste uzavřel osobně Vy sám se zdravotními pojiš´tovnami. Protestují-li zubaři proti regulacím a úhradám péče v prvním pololetí 2006, protestují proti Vaší dohodě a tudíž proti Vám osobně a ministerstvo zdravotnictví s tím nemá nic společného. Z tohoto pohledu organizujete demonstraci - stávku  sám proti sobě, což mě připadá poněkud výstřední.

Dále jste mi neodpověděl na otázku, proti které zákonné normě, jež je nyní projednávána ve Sněmovně, vlastně stávkujete. Z náznaků jsem nabyl dojmu, že chcete zabránit přijetí zákona o neziskových nemocnicích, dále právní úpravě dědění a prodeje lékařských praxí včetně smluv s pojišťovnami, proti prodloužení smluvních vztahů soukromých lékařů na dobu neurčitou a proti zmocnění profesních komor zastupovat všechny segmenty lékařské péče. Součástí návrhů je i zmocnění komor potvrzovat lékařům dosaženou praxi a vzdělání, a to i pro potřeby práce v EU. Jde tedy o rozšíření pravomocí a kompetencí profesních komor. Vzhledem k tomu, že jde o normy, po kterých volá 80% lékařů, mám dojem, že Vám vůbec při protestech nejde o věcný obsah zákonů, ale chcete jen splnit slib, který jste osobně dal ODS na jejím sjezdu, kde jste ve svém projevu jasně řekl, že zajistíte, aby 20 tisíc soukromých lékařů volilo ODS a navíc i agitovalo ve prospěch ODS u svých pacientů.

Pokud od Vás nedostanu jasnou a konkrétní odpověď s čím nesouhlasíte a jaké vlastní návrhy máte, pak Vaši aktivitu musím skutečně považovat za součást předvolební kampaně ODS.

V Praze dne 20.2.2006MUDr. David Rath
ministr zdravotnictví ČRMUDr. Jiří Pekárek
prezident České stomatologické komory