Dokument schválen výborem Společnosti českých patologů ČLS JEP 11.1.2011