Věnujte pozornost dokumentu, který shrnuje některá doporučení pro proces akreditace laboratoří podle normy ISO 15189