Výbor SČP ČLS JEP schválil Minimální požadavky na diagnostický postup pro detekci amyloidu v rámci systémových amyloidóz