Na základě jednání zástupců Společnosti českých patologů na Ústřední pojišťovně VZP dne 23.3.05 a po projednání Výborem Společnosti 22.4.05, podáváme tento návrh na způsob vykazování gynekologické cytologie v rámci Programu screeningu Ca hrdla děložního